Прикладні проблеми механіки і математики

Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. — Вип. 15 / ІППММ НАНУ ​; дар. Р. М. Кушнір ​; гол. ред. Р. М. Кушнір. — Львів : ІППММ НАН України, 2017. — 190 с.