Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 898

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 898 : Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 84 с.