Інженерна геометрія

Браілов, О. Ю. Інженерна геометрія : підручник / О. Ю. Браілов ; ОДАБА.  Київ : Каравела, 2018. — 516 с.