Чисельні методи розв’язування багатопараметричних спектральних задач

Подлевський, Б. М. Чисельні методи розв’язування багатопараметричних спектральних задач : монографія / Б. М. Подлевський, В. В. Хлобистов ; ІППММ. — Київ : Наук. думка, 2017. — 148 с.