Фізика і комп’ютерні технології

Фізика і комп’ютерні технології : навч. посібник / І. Р. Зачек [та ін.] ; НУ “ЛП”. — Львiв : Львiвська полiтехнiка, 2019. — 360 с.