Фізика. Основні закони та задачі

Борисова, С. С. Фізика. Основні закони та задачі : навч.-метод. посібник : в 4 ч. / С. С. Борисова, І. Г. Шипкова ; НТУ “ХПІ”. — Ч. 3  Основи електромагнетизму. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 76 с. : рис.