Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. — Ч. 2 : Гідродинаміка та гідравлічні машини / В. Е. Дранковський [та ін.] ; дар. К. С. Рєзва ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 224 с.