Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. —  Ч. 1 : Технічна термодинаміка та гідростатика / В. Е. Дранковський [та ін.] ; дар. К. С. Рєзва ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 194 с.