Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних технологіях

Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних технологіях : в 3 т. Т. 1 : Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в водневих технологіях / А. В. Русанов [та ін.] ; заг. ред. А. В. Русанов ; ІПМаш НАНУ. —​ Харків : Технологічний центр, 2018. — ​336 с.