Теорія поля

Полянська, Т. С. Теорія поля : навч. посібник / Т. С. Полянська, О. С. Чорна ; дар.: Т. С. Полянська, О. С. Чорна ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019.— 76 с.