Теоретична механіка = Theoretical Mechanics

Аніщенко, Г. О. Теоретична механіка = Theoretical Mechanics : навч. посібник / Г. О. Аніщенко, Д. В. Лавінський. Ч. 1 : Кінематика = Kinematics / НТУ “ХПІ” ; дар.: Г. О. Аніщенко, Д. В. Лавінський. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. — 120 с.