Професор Георгій Георгійович Де-Метц, 1861-1947

Гутник, М. В. Професор Георгій Георгійович Де-Метц, 1861-1947 : біобібліографія / М. В. Гутник ; дар. М. В. Гутник ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 36 с.