Прикладні проблеми механіки і математики

Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. — Вип. 17 / ІППММ ; гол. ред. Р. М. Кушнір. — Львів : ІППММ НАН України, 2019. — 170 с.