Метрологія у спорті

Адашевський, В. М. Метрологія у спорті : навч.-метод. посібник / В. М. Адашевський ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 76 с. : табл., рис.