Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем

Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем : монографія / В. А. Стоян ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. — 320 с.