Криволінійні та поверхневі інтеграли

Чікіна, Н. О. Криволінійні та поверхневі інтеграли : навч.-метод. посібник / Н. О. Чікіна, І. В. Антонова ; дар. Н. О. Чікіна ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 76 с.