Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Математика. Механіка. Вип. 1(40)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ. — Вип. 1(40) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. — 57 с.