Визначений інтеграл і система комп’ютерної математики MathCad

Дубініна, О. М. Визначений інтеграл і система комп’ютерної математики MathCad : навч.-метод. посібник / О. М. Дубініна ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — ​228 с.