Астрономія

Боровик, В. М. Астрономія. Самовчитель / В. М. Боровик, І. П. Крячко. Популярна астрономія / К. Фламмаріон ; ГАО НАНУ ; ГАО НАНУ. — Київ : Академперіодика, 2019. — 140 с. : іл. ; 188 с. : іл. — (Наука для всіх).