Практичний курс німецької мова з дисципліни “Друга іноземна мова”

Бунтурі, Ю. В. Практичний курс німецької мова з дисципліни “Друга іноземна мова” : навч. посібник / Ю. В. Бунтурі, О. В. Єфименко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 204 с.