Практична граматика французької мови

Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови : навч. посібник / О. П. Самойлова, Є. В. Комірна ; КНЛУ. — 3-є вид., перероб. та доп. —​ Київ : Ліра-К, 2018. — 552 с.