Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі

Тріщук, О. В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : навч. посібник / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». —​ Київ : НТУУ «КПІ», 2012. — 132 с.