Мова українських видань

Фіголь, Н. М. Мова українських видань : навч. посібник / Н. М. Фіголь ; «​НТУУ КПІ». —​ Київ : «​НТУУ КПІ», 2014. — 260 с.