Лексико-граматичний практикум з англійської мови

Нетецька, Т. М. Лексико-граматичний практикум з англійської мови = Ict Vocabulary and Grammar in Use: Self-Study Practice Book : для самостійної роботи студ. 1 курсу комп’ютерно-інформаційних спец. : навч. посібник / Т. М. Нетецька ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 160 с.