Брама

Пол, Ф. Брама = Gateway : роман / Ф. Пол ; пер. з англ. Ю. Єфремов.  Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 256 с.