Українська мова

Линчак, І. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. — стер. вид. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. — 330 с.