Розмовляємо про науку англійською

Лазарєва, О. Я. Розмовляємо про науку англійською = Science speaks English : навч. посібник / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун, Л. В. Дьомочка ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​276 с.