Корея в описах західних авторів IX —​ початок ХХ століття

Ковальчук, Ю. А. Корея в описах західних авторів IX — початок ХХ століття : посібник-хрестоматія / Ю. А. Ковальчук. —​ Київ : ВД Дмитра Бураго, 2019. — 456 с.