Ділова англійська мова

Сухова, А. В. Business English = Ділова англійська мова : навч.-метод. посібник / А. В. Сухова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 76 с.