Англійська мова за професійним спрямуванням

 Сергіна, С. В. Англійська мова за професійним спрямуванням = English for Specific Purposes : навч. посібник / С. В. Сергіна, В. В. Вракіна, В. В. Гращенкова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : ПРОМАРТ, 2019. — 256 с.