Адюльтер

Коельйо, П. Адюльтер = Adultério : роман / П. Коельйо ; пер. з португ. В. Шовкун. —​ 2-ге вид. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — ​288 с.