Інформаційна безпека України

Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посібник / Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2018. — 172 с.