Безпекознавсво: особистість, держава, суспільство

Лісовський, П. М. Безпекознавсво: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посібник / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2017. — 368 с.