Інтелектуальна власність та авторське право

Інтелектуальна власність та авторське право : до 100-річчя ОНПУ : навч. посібник / І. М. Чістякова [та ін.] ; ОНПУ. — Київ : Каравела, 2019. — 204 с.