Трудове право : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Трудове право : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : підручник / О. М. Ярошенко [та ін.] ; заг. ред. О. М. Ярошенко ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків : Право, 2019. — 544 с.