Практичні завдання з правознавства

Кузьменко, О. В. Практичні завдання з правознавства : навч.-метод. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 2-ге вид. — Харків : Юрайт, 2020. — 346 с.