Право і прогрес: запити громадянського суспільства

Право і прогрес: запити громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; заг. ред. Н. М. Оніщенко ; ІДП НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 367 с.