Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях)

Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посібник / Т. М. Анакіна [та ін.] ; заг. ред. І. В. Яковюк ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. — 2-ге вид., випр. — Харків : Право, 2020. — 174 с.