Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. — № 902 : Юридичні науки, Вип. 19 / відп. ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 147 с.