Відділення інформатики НАН України

Відділення інформатики НАН України : історико-біогр. довід. / НАНУ ; ред. В. К. Рего. —​  Київ : Академперіодика, 2017. — 286 с.