Інженерна та комп’ютерна графіка

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; ред. В. Є. Михайленко ; КНУБА, НТУУ “КПІ”. —​  8-ме вид. —​ Київ : Каравела, 2017. — 368 с.