Інформаційні системи та мережі

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 783 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2014. — 544 с.