Системи контролю версіями

Пугачов, Р. В. Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. Любченко, М. О. Соболь ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с.