Програмування числових методів мовою Python

Програмування числових методів мовою Python : навч. посібник / А. Ю. Дорошенко [та ін.] ; ред. А. В. Анісімов ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 463 с. : табл., рис.