Основи програмування мовою C#

Основи програмування мовою C# : навч. посібник / Л. В. Соловей [та ін.] ; дар. Л. В. Соловей ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​488 с.