Половці і Київська Русь

Половець, В. М. Половці і Київська Русь / В. М. Половець. —​  2-ге вид., доп. —​  Чернігів : Просвіта, 2017. — 216 с.