Історiя України

Олійник, М. Історiя України : навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє вид., випр. та доп. —​ Львів : Новий світ-2000, 2018. — 264 с.