Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475

Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 : зб. док. і матеріалів голодомору / ІУАД НАНУ, УІНП ; упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко. —​ Київ : [б. и.], 2014. — ​560 с.