Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 875

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 875 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 443 с.