Патони: родинна хроніка

Томазов, В. В. Патони: родинна хроніка / В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко ; заг. ред. В. А. Смолій​ ; Інститут історії України НАН України. —​ Київ : Академперіодика, 2018. — 316 с.